top of page

구미동 헤리츠 오피스텔

     위치 : 경기도 성남시 분당구 구미동 9-1,2,3번지

     용도 : 업무시설(오피스텔), 근린생활시설

     대지면적 : 6,414.6 m²

     건축면적 : 4,761.09 m²

     연  면  적 : 54,800.67 m²

     규모 : 지하 4층, 최대 지상 14층 (8동)

미금엠코2.png
미금엠코헤리츠.png
bottom of page