top of page

정자동 엠코헤리츠 오피스텔

     위치 : 경기도 성남시 분당구 정자동 165-1 외 7필지

     용도 : 업무시설(오피스텔), 근린생활시설

     대지면적 : 14,154.7 m²

     건축면적 : 8,425.54 m²

     연  면  적 : 32,906.44 m²

     규모 : 지하 4층, 최대 지상 14층 (8동)

주석 2019-11-21 160808.jpg
주석 2019-11-21 160351.jpg
bottom of page