top of page

당인리 문화공간조성 통합 설계공모 (가작)

     

     위치 : 서울특별시 마포구 당인동 1번지 외 68필지

     대지면적 : 32,480.00 m²

     건축면적 : 7,215.03 m²

     연  면  적 : 38,182.60 m²

     규모 : 지하2층, 지상6층

bottom of page