top of page

성남 하이테크벨리 복합빌딩 설계공모(당선)

    

     위치 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 434-4

     대지면적 : 3,060.00 m²

     건축면적 : 2,467.86 m²

     연  면  적 : 15,789.87 m²

     규모 : 지하2층, 지상5층

bottom of page