top of page

보정종합복지회관 생활SOC 복합화 사업 (당선)

Bojeong General Welfare Center Project Design Competition

     

     위치 : 경기도 용인시 기흥구 보정동 1264-2번지

     대지면적 : 12,152.3 ㎡

     건축면적 : 6,055.39 m²

     연  면  적 : 16,484.00 ㎡

     규모 : 지하 1층, 지상 4 층

1_Page_01.jpg
1_Page_03.jpg
1_Page_02.jpg
1_Page_05.jpg
1_Page_04.jpg
1_Page_10.jpg
1_Page_11.jpg
1_Page_12.jpg
bottom of page